Praktijk voor fysiotherapie 013 580 19 38 info@praktijkvanham.nl
COPD training volgens de laatste inzichten in Tilburg

COPD training volgens de laatste inzichten

Als de COPD specialist in Tilburg help ik mensen om het beste uit zichzelf te halen. Klinkt alsof ik topsporters begeleid – en daar lijkt het ook veel op. Maar het gaat om topsporters met een beperkende factor: chronische longklachten.

Effectief bij COPD?

Die beperkende factor van COPD maakt het alleen maar belangrijker om zo effectief mogelijk te trainen. Uit het laatste onderzoek blijkt dat ‘niet-lineair geperiodiseerde inspanningstraining’ het meeste resultaat oplevert. Wat houdt dat precies in? Even heel kort door de bocht: gevarieerd trainen.

Lineaire training

Lineair trainingen is bij de meeste mensen bekend. Hierbij werk je in een rechte lijn aan het opbouwen van kracht of conditie. Je loopt bijvoorbeeld elke training een stukje verder of je tilt elke training een zwaarder gewicht.

Niet-lineaire training

Bij niet-lineair trainen variëren de oefeningen en de intensiteit. Ik zal dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Training 1 is een zware krachttraining. Training 2 is een rustige conditietraining. Training 3 is een lichte krachttraining.

De variatie is overigens niet willekeurig. Voor elke cliënt stel ik een persoonlijk programma op, aansluitend bij de mogelijkheden en doelstellingen. De juiste variatie geeft het beste resultaat!

Na elke training meet ik het effect ervan. Naar aanleiding van deze meting, werk ik het trainingsprogramma bij. Zo ontstaat gaandeweg een programma dat aansluit op de eigenschappen en het lichaam van elke patiënt.

De beste COPD training

Onderzoek heeft aangetoond COPD patiënten het meest hebben aan niet-lineair trainen. Mensen die deze vorm van COPD training volgen, laten tijdens een fietstest een betere conditie zien. Ook op het gebied van kwalitiet van leven geven zij verbetering aan.

Het grootste verschil merken zij bij op het gebied van Kortademigheid en Vermoeidheid.

Specialist in Tilburg

Als COPD specialist heb ik de masterclass doorlopen om deze vorm van trainen effectief toe te passen. Voor mijn cliënten in Tilburg richt ik effectieve trainingsprogramma’s in. Die beginnen met enkele een-op-een trainingen. Daarna trainen cliënten in kleine groepjes.

Alle COPD trainingen vinden plaats in de eigen fitnessruimte van Praktijk van Ham, gelegen in het centrum van Tilburg, achter het centraal station.

COPD training in Tilburg
Author Info

Michiel van Ham

Ik ben fysiotherapeut en manueel therapeut, gespecialiseerd in COPD training. Ik vind het heerlijk om te sporten en help anderen graag om ook lekker te kunnen bewegen.

No Comments

Comments are closed.