Praktijk voor fysiotherapie 013 580 19 38 info@praktijkvanham.nl

Kwaliteit en Fysio Prestatie Monitor

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Onafhankelijk meetbureau

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Bij uw eerste behandeling zullen we u vragen of u wilt meedoen aan dit onderzoek. U kunt dan uw e-mailadres  bij ons opgeven. U ontvangt dan een e-mail van Qualizorg met verdere instructies. 

Deelname is anoniem

Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Fysio Prestatie Monitor via support@fysiomonitor.nl. 

fpm Qualizorg